Ka­rud lii­gu­vad ka Keh­ras

1493

Sot­siaal­mee­dias on ja­ga­tud in­fot sel­le koh­ta, et vii­mas­te nä­da­la­te jook­sul on näh­tud nii Loo­kü­las kui Aeg­vii­du kan­dis ka­ru­sid lii­ku­mas. Keh­ra­la­ne Han­nes Pik­kel nä­gi neid eel­mi­sel nä­da­lal ka Keh­ras. „Pil­dis­ta­sin And­vei põl­lul käi­nud ka­he ka­ru jäl­gi, ühe ka­ru jälg oli üs­na suur, tei­ne väik­sem. Ka­rud käi­sid veel Põr­gu­põh­ja era­mu­te kom­pos­ti­hun­ni­kuid re­vi­dee­ri­mas, need on ka­ru­de­le ke­va­del kind­las­ti hea tõm­be­num­ber,“ kir­jel­das ta. Han­nes Pik­kel ar­vas – ku­na Keh­ra ümb­ru­se met­sad on hõ­re­da­maks sae­tud, ei jää me­si­käp­pa­del ilm­selt üle muud, kui lin­nae­lu­ga lä­he­mat tut­vust te­ha.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­sek­re­tä­r lah­kus ame­tist
Järgmine artikkelSõnumitoojas 15. mail