Ka­ha­la kü­la­va­ne­maks sai VEI­KO KURG

745

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Ka­ha­la uueks kü­la­va­ne­maks Vei­ko Ku­re. Ka­ha­la kü­la va­lis kü­la­va­ne­ma 3. no­vemb­ril. Val­la esin­da­ja­na osa­les vo­li­ko­gu asee­si­mees Mar­gus Soom. Vei­ko Kurg va­li­ti kü­la­va­ne­maks 9 poolt­hää­le­ga ehk ühe­hääl­selt. Kor­duv­koo­so­le­ku tõt­tu kvoo­ru­mi­nõuet pol­nud, re­gist­ree­ri­tud kü­lae­la­nik­ke on 88. Ka­ha­la kü­la­ko­gu liik­me­teks kin­ni­ta­ti Jan­no Laen­de, Jaa­nus Hein, Uku Aas­lav-Kaa­sik. Ka­ha­la se­ni­ne kü­la­va­nem Jaa­nus Hein üt­les, et on aas­taid ol­nud sel­les ame­tis ja soo­vis taan­du­da: „Mi­nu töö on teh­tud, and­sin või­ma­lu­se teis­te­le alus­ta­da uue ener­gia­ga.“

Eelmine artikkelHäid pühi!
Järgmine artikkelTeist­moo­di jõu­lud Kuu­sa­lu mail 100 aas­tat ta­ga­si