Kõnnu mälestuskivi eest tasuti annetustest

682

Valgejõe külavanem Leili Valk teatas Sõnumitoojale, et kogus Kõnnu koolimaja mälestuskivi avamisel üle-eelmisel laupäeval osalejatelt annetusi, et tasuda kivi valmistamise eest. Kokku saadi 350 eurot 44 inimeselt. Summa anti üle kivi teinud Andres Allmägile. Leili Valk: „See raha ei kata kivitegemise kõiki kulusid, kuid Andres Allmägi ütles, et oli ka ise Kõnnu kooli õpilane ning ülejäänu jääb tema panuseks.“