Jõu­lu­toe­tu­sed ea­ka­te­le ja lastega peredele

78
Foto Maris Matsi.

Kuu­sa­lu vald ja­gab jõu­lu­de pu­hul 80aas­tas­te­le ja va­ne­ma­te­le ea­ka­te­le jõu­lu­toe­tu­seks 20 eu­rot. Toe­tust saa­vad 318 ea­kat val­lae­la­nik­ku, kok­ku ku­lub sel­leks 6360 eu­rot. Kuu­sa­lu val­lalt saa­vad jõu­lu­toe­tust ka kolm ees­kos­te­pe­res ela­vat last – iga­le 35 eu­rot, kok­ku 105 eu­rot. Ani­ja vald kin­gib 27 nel­ja- ja ena­ma­lap­se­li­se­le pe­re­le jõu­lu­deks Üle­mis­te kes­ku­se kin­ke­kaar­di, väär­tus on sõl­tu­valt pe­re las­te ar­vust 40-60 eu­rot. Kin­ke­kaar­ti­de­le ku­lub 1120 eu­rot. Raa­si­ku val­las maks­tak­se 70 eu­rot jõu­lu­toe­tust aval­du­se alu­sel kol­me- ja ena­ma­lap­se­lis­te­le pe­re­de­le, eest­kos­te- ja hool­dus­pe­re­de­le ning puue­te­ga las­te pe­re­de­le. Aval­du­se esi­ta­sid 81 pe­ret, kel­le­le maks­ti kok­ku 7840 eu­rot jõu­lu­toe­tu­si.