JES­SE LAU­TER ja NILS-ERIK MÖL­LER said TV 10 olüm­pias­tar­ti va­ba­riik­li­kul võist­lu­sel 3. ko­ha

721

IL­VARD EE­RIK­SOO

Ree­del, 25. mail Rak­ve­re staa­dio­nil TV 10 olüm­pias­tar­ti va­ba­riik­li­ku võist­lu­se 4. eta­pil, kus võis­tel­di pal­li­vis­kes, ket­ta­hei­tes ja pi­ka­maa­jook­su­des, saa­vu­ta­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­li noo­red kaks 3. koh­ta.
Kuu­sa­lu kesk­koo­li 5. klas­si õpi­la­ne Jes­se Lau­ter tu­li noo­re­ma­te pois­te 1000 meet­ri jook­sus kol­man­daks aja­ga 3,11.48 ning 7. klas­si õpi­la­ne Nils-Erik Möl­ler sai va­ne­ma­te pois­te seas 3. ko­ha pal­li­vis­kes, te­ma tu­le­mus oli 73,62 meet­rit. Kõr­gest klas­sist oli ka Nils-Erik Möl­le­ri 14. koht ket­ta­hei­tes (35,87 meet­rit).

Poi­ste noo­re­ma va­nu­se­rüh­ma pal­li­vis­kes sai Rag­nar Lepp­maa 9. ko­ha (48,92 m) ja Ad­rian Aio 14. ko­ha (47,09 m). Mõ­le­mad õpi­vad Kuu­sa­lu kesk­koo­lis. 14. ko­ha sai Ad­rian Aio ka 1000 meet­ri jook­sus isik­li­ku re­kor­di 3.23,65 mi­nu­ti­ga.

Poi­ste va­ne­ma va­nu­se­rüh­ma 1000 m jook­su lõ­pe­tas Ja­rek Hein­maa aja­ga 3,18.59 mi­nu­tit, mis an­dis 20. ko­ha, va­ne­ma­te tü­tar­las­te 600 meet­ri jook­su lõ­pe­tas Gi­ze­la Gu­nin 21. ko­ha­ga (1.54,35 mi­nu­tit).