JAN­NO TRUMP Aru­kü­last on aas­ta noor džäs­si­ta­lent

1180

Aru­kü­last pä­rit džäss­muu­sik, an­samb­li Trump Con­cep­tion asu­ta­ja ja bas­sist Jan­no Trump või­tis tä­na­vu­se Dans­ke noo­re džäs­si­ta­len­di tiit­li. No­mi­nen­ti­deks esi­ta­ti üle 50 muu­si­ku, li­saks pro­fes­sio­naal­se­le žü­rii­le an­dis EP­Li le­hel oma hää­le ka pub­lik. Au­hin­du an­nab väl­ja Jazz­kaar koos­töös Dans­ke pan­ga ja Ees­ti Jaz­zi­lii­du­ga. Jazz­kaa­re ko­du­le­hel on Jan­no Trum­pi ise­loo­mus­ta­tud kui Ees­ti üh­te hin­na­tu­mat noo­re­ma ge­ne­rat­sioo­ni bas­sis­ti.

Eelmine artikkelKeh­ra kat­la­ma­ja de­tailp­la­nee­ring on ava­li­kul väl­ja­pa­ne­kul
Järgmine artikkelKeh­ra 8. klas­si õpi­la­sed said või­ma­lu­se 7 nä­da­lat ko­dus õp­pi­da