JAN­NER KLAAS Tõ­hel­gist osa­leb kä­si­töö­vei­ni­kon­kur­si fi­naa­lis

1001

Raa­si­ku val­la Tõ­hel­gi kü­la Kang­ru-Ant­su ta­lu kä­si­töö­vei­ni­te­gi­ja Jan­ner Klaas on pa­ri­ma ko­du­vei­ni- ja siid­ri­meist­ri­te kon­kur­si fi­naa­lis. Pa­rim meis­ter sel­gub 7. juu­lil Ees­ti Väi­kep­ruu­li­ja­te Fes­ti­va­lil pub­li­ku ja žü­rii hääl­te põh­jal Tal­lin­nas Bal­ti jaa­ma tu­rul. Jan­ner Klaas on vei­ni val­mis­ta­nud 2011. aas­tast: „Pea­mi­ne too­rai­ne on oma ko­duaia õu­nad, sõst­rad ja vii­na­mar­jad. Fi­naa­li pää­ses mu õu­na­vein mus­kaat­pähk­li­ga. Ta­va­li­ne õu­na­vein tun­dub mul­le igav, el­lu on mait­seid va­ja.” Ko­du­vei­ni kon­kur­sil on ta osa­le­nud vii­ma­sed kolm aas­tat, 2016. aas­tal osa­les õu­na­vei­ni­ga Kang­ru-Kuld­ne, mis pää­ses sa­mu­ti fi­naa­li.

Eelmine artikkelMART REI­MANN Ka­na­da ae­ru­ta­mis­ma­ra­to­nil kol­mas
Järgmine artikkelLeib­kon­na ja elu­ko­ha and­me­te võrd­lu­suu­ring