JAA­NUS KAL­LAS­TE Pü­ha­jär­ve jook­su kol­mas

734

Lau­päe­val, 7. juu­lil toi­mu­nud jär­ve­jook­su­de sar­ja tei­sel osa­võist­lu­sel, üm­ber Pü­ha­jär­ve jook­sul tu­li 32aas­ta­ne Jaa­nus Kal­las­te (Tree­ning­part­ner) Kuu­sa­lu val­la Ka­sis­pea kü­last 3. ko­ha­le.

10,7 km pik­ku­se jook­su­dis­tant­si või­tis 35.03,4 mi­nu­ti­ga Rai­vo Al­la, tei­ne oli suu­sa­ta­ja Rai­do Rän­kel 36.13,3 mi­nu­ti­ga ning Jaa­nus Kal­las­te aeg oli 36.39,3 mi­nu­tit.

„Vä­ga ras­ke, vaa­ta, et kõi­ge ras­kem jooks üld­se,“ kom­men­tee­ris Jaa­nus Kal­las­te jook­su­por­taa­li­le.
757 osa­võt­jast lõ­pe­tas Pü­ha­jär­ve jook­su 682.

Jaa­nus Kal­las­te on ka sar­ja kok­ku­võt­tes ehk 47. üm­ber Har­ku jär­ve ja 37. üm­ber Pü­ha­jär­ve jook­su jä­rel 3. ko­hal (58.46,2 mi­nu­tit). 26. mail toi­mu­nud 6,4 ki­lo­meet­ri pik­ku­se üm­ber Har­ku jär­ve jook­su lõ­pe­tas ta viien­da­na (22.07,0 mi­nu­tit). Sar­ja kok­ku­võt­tes ju­hib Rai­vo Al­la (55.20,0) ja Mar­ti Me­da­ri (58.05,7) ees.

Jär­ve­jook­su­de sar­ja järg­mi­sed osa­võist­lu­sed on 5. au­gus­til toi­muv 5. su­ve­jooks üm­ber Saad­jär­ve ning 46. üm­ber Üle­mis­te jär­ve jooks 25. au­gus­til. Neist esi­me­ne on 16,9 ja tei­ne 13,8 ki­lo­meet­rit pikk.

Ree­del, 13. juu­lil Kad­rio­ru staa­dio­nil toi­mu­nud Ees­ti 10 000 meet­ri jook­su meist­ri­võist­lus­tel tu­li Jaa­nus Kal­las­te 33.18,30 mi­nu­ti­ga 6. ko­ha­le. Jook­su või­tis Mark Ab­ner (Tree­ning­part­ner) 31.25,89, mi­nu­ti­ga, Al­lan Män­ni (Kuu­sa­lu SK) sai 7. ko­ha (34.15,46).

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las al­gab tee­de kraa­vi­ta­mi­ne