Ilona Semidor – 21 aastat Raasiku valla juhtivmaakorraldaja

1959

Veebruaris jäi pensionile Raasiku valla maakorraldaja Ilona Semidor, kes on Raasiku vallavalitsuses maakorraldamistööga tegelenud alates 1994. aastast. Ta pole tegelenud maakorraldamisega alates taasiseseisvumisest ja maareformi esimestest päevadest, kuid kindlasti võib väita, et suurem osa maareformist on toimunud tema ettevalmistatud dokumentatsiooni alusel ja oluline osa Raasiku valla maaomanikest on olnud Ilona kliendid.
Millega üks maakorraldaja vabas Eestis on tegelenud? Kindlasti on suurem ja tähtsam osa maade tagastamine neile, kelle peredelt maad okupatsiooni ajal ära võeti. Loomulikult oli see  tugevat närvi vajav, sest see oli emotsionaalne teema. Tuli arvestada, mis 50 okupatsiooniaasta jooksul oli juhtunud.
Ühismajandamise käigus on toimunud liikumine ja koondumine, kodude rajamine. Tuli arvestada, et ka need ei jääks koduta, kahjuks olid need rajatud okupatsioonieelsete maaomandite peale. Jah, seadusega reguleeriti ka niisuguste olukordade lahendamine kompensatsioonidega, kuid kindlasti tundis nii mõnigi maa tagastamist ootav isik end röövituna ja tihti olid just maakorraldajad need esimesed, kelle peale oma pingeid maandamas käidi.
Emotsionaalselt kurnav oli taasvabanemise algusaastatel maade jagamine pärijate vahel. Mõnigi suguvõsa Eestis on selle tagastamise käigus lõplikult riidu pööranud ja mõnigi tagastamine on selle tõttu tänaseni lõpuni viimata. Loomulikult tuli kokku puutuda aferistidega, kes võtsid „esindada“ maaomanikke, kes resideerivad välismaal ja kes ei teadnud oma Eesti esindajast midagi.  Ka need emotsioonid käisid tihti läbi maakorraldaja kabineti.
Lisaks tagastamistele ja kompenseerimistele tegeles maakorraldaja ka erastamiste ettevalmistamisega. Nüüd on suurem osa maareformist lõpule saanud, kuid maakorraldus on siiski üks olulisi valdkondi kohaliku omavalitsuse töös.
Kindel koht on töös maade munitsipaliseerimise tegevuses, sealhulgas peremehetute objektide välja selgitamisel ning hiljem nende ümber teenindusmaade taotlemisel. Samuti erinevad maade omandamise ja võõrandamise ettevalmistused on maakorraldaja teha. Ka kõik maatoimingud, mis puudutavad maade sihtotstarvete määramist, nende muutmist, maaüksuste jagamist.
Viimasel ajal on olnud aktuaalne aadressandmete korrastamine, mis seaduseandja poolt kohalikele omavalitsustele kohustuseks tehtud. Maakorraldaja peab kalkuleerima ka maamaksu, mille riik pidi mõni aeg tagasi IT-võimalusi kasutades automaatseks muutma. Paraku siiani pole tahtmisest kaugemale jõutud.
Ilona soov oli lõpetada töö Raasiku vallavalitsuses 1. jaanuaril ehk täpselt 21 aastat pärast alustamist.  Kahjuks  ei  suutnud  vallavalitsus leida selleks ajaks asendust.
Palusime Ilonal veel veidi jätkata, ta nõustus ja selline vastutulelikkus näitab tema hoolivust. Vallavalitsus on selle eest eriti tänulik.
Kolleegid Raasiku vallavalitsusest tänavad Ilona Semidori tehtud töö eest ja soovivad kõike paremat edasiseks!

Eelmine artikkelHERKO SUNTS on Huntlociga ETV saates „Ajujaht“
Järgmine artikkelKummardus kahele auväärsele naisele