Soovime Loksa linnaga sisulisi ja avatud läbirääkimisi

1574

ENN KIRSMAN,
Kuusalu vallavolikogu esimees

Kuulsin ajakirjaniku käest Loksa linnajuhtide kommentaare ning ei jõua ära imestada, millises reaalsuses nemad küll elavad.
Loksa linn on kahel korral tei-nud Kuusalu vallale ettepaneku valla tükeldamises. Kuusalu vald on Loksale kahel korral vastanud, et pole tükeldamisega nõus, vaid sooviksime algatada ühinemisläbirääkimised olemasolevates piirides.
Oleme neid vastuseid/ettepanekuid Loksa poole teele saatnud, alla neelanud Loksa poolt tulnud mõnitused ja sõimu ning valmis ulatama neile sõbralikult käe, et jõuda ühe omavalitsuse sünnini.
On absurdne kuulata inimestelt, kes on aastatega viinud Loksa finantskatastroofi äärele, jälle ja jälle süüdistust, et Kuusalu vallavolikogu meile kuuluvasse kinnisvarasse investeerib. Kordan siinkohal veel kord – Kuusalu vald on aastatega teinud enam-vähem korda kõik meile kuuluvad ja aktiiv-ses kasutuses olevad hooned ja taristu-objektid. Ainus, kuhu polnud sentigi investeeritud, oli vallamaja. Selle remondiks laenuna võetav miljon ei halvenda meie finantsvõimekust ning vajadusel oleme suutelised näiteks europrojektide kaasrahastamiseks veel samas suurusjärgus laenama, ilma, et seadusega vastuollu läheksime.
Sama hästi võinuks Kuusalu vallavolikogu oma otsuses seada Loksale mingeid eeltingimusi. Aga me ei teinud seda, sest see ei ole hea toon ning näitab, et otsuse tegijad pole oma soovides siirad.
Kui Loksa või teistel miinimumtingimustele mittevastavatel volikogudel on soovi kulutada oma maksumaksjate raha ja seadusandjaga vaielda, siis on see nende valik. Riigikogu on väljendanud oma selget tahet kauaräägitud ja -oodatud haldusreform ära teha. Seda on võimalik kohtuskäimisega venitada, aga lõpuni ära hoida seda enam ilmselt ei õnnestu.
Kes sellest venitamisest võidavad? Kindlasti mitte nende väikeste ning haldussuutmatute linnakeste-vallakeste elanikud. Võidavad vaid sealsed võimulistuvad juhid, kes püüavad meeleheitlikult, kümne küünega oma kohast kinni hoida. Muud põhjust haldusreformile vastupunnimises mina küll näha ei suuda. Või on tõesti nende kabineti kappides luukered, mille väljatulemist ühinemise käigus kardetakse?
Meie Kuusalu valla juhtidena ei ole seatud selleks, et oma toolist küünte ja hammastega kinni hoida. Samuti ei kavatse me olla haldusreformile piduriteks. Kindlasti ei soovi me ka haldusreformi, nagu mõnedes parteiliselt juhitud omavalitsustes on juhtunud, iga hinnaga  ning  elanike  soovidele vilistades  ära  teha,  vaid  tahame ära kuulata ka vallarahva arvamuse.
Samas enne, kui küsida, tuleb inimestele selgitada, millised on liitumise plussid ja miinused, samuti millised on liitumata jätmise plussid ja miinused. Just nende plusside ja miinuste väljaselgitamiseks ongi vaja sisulisi ja avatud läbirääkimisi, mitte läbirääkimiste soovi mängimist.
Usun, et Kuusalu valla inimesed on targad ning aitavad volikogul langetada pikaajalises perspektiivis õige ja targa otsuse.

Eelmine artikkelAnija vallas oli nädala jooksul 3 lastelaagrit
Järgmine artikkelVirve küla tegi sünnipäevaks kalendri, muusikali ja välikäimla