Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja taot­lus­voor

436

Ku­ni 2. ap­ril­li­ni on ava­tud Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja Lea­der-prog­ram­mi tä­na­vu­ne taot­lus­voor. Elu­kesk­kon­na aren­da­mi­se meet­mest on ja­ga­da 348 000 eu­rot, et­te­võt­lu­se meet­mes 82 093 eu­rot, ühis­te­ge­vu­se aren­da­mi­se meet­mes 85 648 eu­rot. „Põ­hi­li­ne, mi­da taot­le­ja­te­le rõ­hu­ta­me, kind­las­ti on va­ja esi­ta­da 2018. aas­ta ma­jan­du­saas­ta aruan­ne ja ehi­tus­lu­ba, kui taot­le­tak­se toe­tust te­ge­vu­seks, mis nõuab ehi­tus­lu­ba,“ sõ­nas Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja ju­ha­tu­se lii­ge Tii­na Ser­go. „Meie st­ra­tee­gia keh­tib aas­ta­ni 2022, aga taot­lus­voo­ru­sid oli pla­nee­ri­tud aas­ta­ni 2019, sest taot­le­ja­tel on pro­jek­ti el­lu­vii­mi­seks ae­ga kaks aas­tat. Ju­hul, kui te­kib jää­ke, tee­me veel mõ­ne taot­lus­voo­ru, et summad üm­ber ja­ga­da.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu valla kü­la­va­ne­ma sta­tuu­t
Järgmine artikkelAni­ja val­las al­ga­vad hea­kor­ra­ree­ded