HEAK pa­kub abi

18

Har­ju­maal on et­te­võt­jad, va­baü­hen­du­sed, ka oma­va­lit­su­sed saa­nud 25 aas­tat ta­su­ta nõus­ta­mis­tee­nust sih­ta­su­tu­selt Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­kus ehk HEA­Kilt. Asu­tu­se üles­an­ne on ol­la toeks ko­ha­lik­ku aren­gut toe­ta­va­te­ idee­de el­lu­vii­mi­sel ja oma­va­he­li­se koos­töö aren­da­mi­sel. Kor­ral­da­tak­se in­fo­päe­vi ja koo­li­tu­si, ai­da­tak­se lä­bi viia maa­kond­lik­ke üri­tu­si ja pro­jek­te ning te­hak­se koos­tööd mi­nis­tee­riu­mi­te, rii­gia­su­tus­te ja eria­laor­ga­ni­sat­sioo­ni­de­ga.

HEA­Ki koo­li­tus­test leiab in­fo aad­res­silt www.heak.ee. Lähiajal on tulekul koolitused turismiettevõtjatele ja alustavatele ettevõtjatele.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 13. septembril
Järgmine artikkelPAUL LATIK Rummu külast pälvis elupäästja medali