Sõnumitoojas 13. septembril

167
 • Ani­ja val­las saa­vad uuel õp­peaas­tal rii­gi toe­tust 25 hu­vi­rin­gi ja tree­ning­rüh­ma;
 • Keh­ra sportlased võit­sid 24 tun­ni ro­gai­ni Eu­roo­pa meist­ri­võist­lu­sed;
 • Aru­kü­la Pää­su­lin­nu di­rek­tor EN­NO LEP­NURM on te­gev­muu­sik;
 • Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­hi­na jät­kab Uku Hins­berg;
 • Aru­kü­la staa­dio­nil oli Raa­si­ku val­la lu­si­ka­pi­du;
 • Raa­si­ku kä­si­pal­li­mees­kond või­tis, Keh­ra kao­tas;
 • Lahe­maal käis su­vel tu­ris­te mit­melt mand­rilt;
 • Viru ra­ba uus park­la on val­mis;
 • Maa­le­hes tõs­ta­tus va­na tee­ma – Lok­sa liit­mi­ne Kuu­sa­lu val­la­ga;
 • Kuu­sa­lu val­la uus ju­rist-väär­teo­me­net­le­ja;
 • Kuu­sa­lu val­la­va­nem käis krii­si­vald­kon­na õp­pe­rei­sil Is­lan­dil ja Fää­ri saar­tel;
 • Põh­ja-Ees­ti ko­ha­lik­ku toi­tu pa­ku­ti triip­hoo­ne­te ja ae­da­de päe­val ning Jä­ne­da laa­dal;
 • KIKi toe­tu­sed koo­li­de-las­teae­da­de õp­pe­käi­ku­de­le ja laag­ri­te­le;
 • Suve­lu­ge­mi­se võist­lu­sed Raa­si­kul, Aeg­vii­dus ja Kuu­sa­lus.

Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 20. septembril.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­nem käis krii­si­vald­kon­na õp­pe­rei­sil Is­lan­dil ja Fää­ri saar­tel
Järgmine artikkelSõnumitoojas 20. septembril