Hea Tu­ju Es­mas­päe­v esi­nes Si­poo koo­ri­fes­ti­va­lil

790

Kuu­sa­lu val­la ker­ge­muu­si­ka­koor Hea Tu­ju Es­mas­päev ja di­ri­gent Kai Pe­ter­son kü­las­ta­sid 21. ja 22. ap­ril­lil Soo­mes Si­poo sõp­rus­val­da – olid vas­tu­kü­las­käi­gul Sib­bo Vo­ka­len­semb­le kut­sel. Si­poo koor käis mul­lu su­vel Kuu­sa­lu val­las ja osa­les koos ker­ge­muu­si­ka­koo­ri­ga ETV lau­lu­saa­te „Su­ve­naab­rid“ sal­ves­tu­sel Valk­las. Hea Tu­ju Es­mas­päev oli nüüd kü­la­li­se­si­ne­ja Si­poo koo­ri­fes­ti­va­lil, kus osa­le­sid 8 ko­ha­lik­ku koo­ri. Fes­ti­va­li tee­ma oli Ees­ti 100, kõik koo­rid pi­did esi­ta­ma ühe Ees­ti he­li­loo­ja lau­lu. Esi­ne­ti Si­poo val­la kes­ku­ses Nik­ki­lä Juh­la­ta­los.

Eelmine artikkelPolitseikroonika
Järgmine artikkelLok­sa te­has val­mis­tas tuu­ma­jää­lõh­ku­ja jaoks lae­vap­lo­kid