HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per kind­lus­tas Ees­ti MV liid­ri­koh­ta

481

Kä­si­pal­li meist­ri­lii­ga 11. voo­ru koh­tu­mi­ses pü­ha­päe­val, 27. jaa­nua­ril alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per ko­du­saa­lis Vil­jan­di HC 30:24 (15:11)
Män­gu al­gul läks ko­du­mees­kond 3:1 juh­ti­ma, kuid pea­gi olid mul­gid 4:3 ja 6:4 ees. See­jä­rel te­gid Keh­ra män­gi­jad spur­di ning va­hea­ja­le läk­sid võõ­rus­ta­jad 4punk­ti­li­ses edu­sei­sus. Tei­se poo­la­ja al­gus oli võrd­ne, kuid va­het keh­ra­la­sed vas­ta­sel vä­hen­da­da ei lu­ba­nud, kas­va­ta­sid sel­le va­he­peal ko­gu­ni 7vä­ra­va­li­seks – 21:14. Tä­na­vus­te meist­ri­võist­lus­te 10. võit saa­di tu­le­mu­se­ga 30:24. And­rei Vah­no­vitš ja Dmyt­ro Jan­kovs­ki vis­ka­sid võit­ja­te ka­suks 7, Ja­nar Mä­gi 5 ning Lees ja Uvis St­raz­dinš 4 vä­ra­vat. Mäng püs­ti­tas hooa­ja pub­li­ku­re­kor­di, Keh­ra spor­di­hoo­nes oli män­gu­le kaa­sa ela­mast 400 pealt­vaa­ta­jat.

Aru­kü­la/Au­den­tes kao­tas 23. jaa­nua­ril ko­du­saa­lis SK Ta­pa­le 19:35 (9:14). Karl Mar­tin Kiis ja Alek­san­der Kesk­kü­la vis­ka­sid Aru­kü­la/Au­den­te­se pa­ri­ma­te­na kumb­ki 4 vä­ra­vat.

11 män­gu jä­rel, kui põ­hi­tur­nii­ri lõ­pu­ni on 3 voo­ru, on HC Keh­ra 21 punk­ti­ga meist­ri­võist­lus­te kin­del lii­der. Põl­va Ser­vi­ti on 17 punk­ti­ga tei­ne ja HC Tal­linn 16 punk­ti­ga kol­mas. Järg­ne­vad Põl­va Coop (11), Vil­jan­di HC (9), SK Ta­pa (6), HC Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ket ja Aru­kü­la/Au­den­tes (4).