HC Keh­ra tee­nis Bal­ti lii­gas esi­me­sed punk­tid

854

Eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel oli Keh­ras Bal­ti kä­si­pal­li­lii­ga jär­je­kord­ne män­gu­de­voor. Ko­du­mees­kond HC Keh­ra/Ho­ri­zon/Pulp&Pa­per saa­vu­tas lau­päe­val Bal­ti lii­gas käe­so­le­val hooa­jal esi­me­se või­du, pü­ha­päe­val tu­li taas vas­tu võt­ta kao­tus.

Lau­päe­val võõ­rus­tas Keh­ra mees­kond Vil­jan­di HC-d ning või­tis 32:21 (16:10). Kui­gi män­gu al­gus kul­ges ta­sa­vä­gi­selt, läks ko­du­mees­kond 5:5 vii­gi­sei­sult 6:0 spur­di­ga eest ning kuue­vä­ra­va­li­ne va­heaeg pü­sis ava­poo­la­ja lõ­pu­ni. Tei­sel poo­l­a­jal suu­ren­da­ti edu veel­gi. Ind­rek Nor­mak vis­kas Keh­ra ka­suks 7, Ab­del Dja­lil Mac­hou 6 ning Uku-Ta­nel Laast ja Kas­par Lees 5 vä­ra­vat.

Tree­ner Kau­po Lii­va jäi mees­kon­na män­gu­ga vä­ga ra­hu­le, eel­kõi­ge kii­tis ta vä­ra­va­vaht Mikk Aas­maad: „Tä­na män­gi­si­me tões­ti häs­ti, nii kait­ses kui rün­na­kul, mees­kond pi­das dist­sip­lii­nist kin­ni ja viis el­lu kõik nii, na­gu plaa­ni­tud. Koos­töö toi­mis, mees­kon­na­vaim ja hin­ges­ta­tus olid vä­ga head.“

Pü­ha­päe­val enam nii häs­ti ei läi­nud ja HC Keh­ra pi­di Lä­ti Do­be­le Te­na­xilt vas­tu võt­ma 29:34 (15:16) kao­tu­se. Keh­ra mees­kond jäi ko­he 0:4 ta­ha, kuid suu­tis poo­la­ja lõ­puks vä­hen­da­da va­he mi­ni­maal­seks. Tei­sel poo­la­jal jõu­ti ka­hel kor­ral ise­gi vii­gi­ni ning kui­gi vas­tas­tel said kaks meest pu­na­se kaar­di, said lät­la­sed siis­ki 5vä­ra­va­li­se või­du. Ind­rek Nor­mak vis­kas 11, Mar­tin Ne­rut ja Ab­del Dja­lil Mac­hou 5 vä­ra­vat.

Bal­ti lii­ga A-alag­ru­pis on nüüd Rii­hi­mäe Cock­sil 12 punk­ti, Klai­pe­da Dra­gu­na­sel ja Do­be­le Te­na­xil 6, Vil­niu­se VHC Švie­sal 4 ning Keh­ra ja Vil­jan­di mees­kon­da­del 2 punk­ti.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu, Keh­ra ja Raa­si­ku koo­lid on korv­pal­lis Har­ju­maa pa­ri­ma­te seas
Järgmine artikkelAni­ja mõi­sa pro­jek­tee­ri­mi­seks uus han­ge