HC Keh­ra nei­du­de­le Ees­ti KV 3. koht

1030
HC Keh­ra A-klas­si nei­du­de võist­kond koos tree­ner KAU­PO LII­VA­GA.

15.-16. det­semb­ril Keh­ras toi­mu­nud tü­tar­las­te A-klas­si (sün­di­nud 2000 ja hil­jem) Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel kä­si­pal­lis osa­les 4 võist­kon­da. Ees­ti meist­riks tu­li Re­val-Sport/Tal­lin­na Spor­di­kool, HC Keh­ra tu­li 3. ko­ha­le.

Keh­ra nais­kon­nas män­gi­sid Ve­ro­ni­ka Fo­mi­na, Li­li-Mar­leen Püi, Ka­ri­na Adis­so­va, Ali­na Kru­ti­tšen­ko, Ka­ri­na Me­re, Vla­da No­vi­ko­va, Hee­te Kuusk­la, Ma­ri­li Al­le, Me­ri­li Hein­la, Va­le­ri­ja Kov­ja­ti­nets, Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko ja Ka­ro­lii­ne Vi­jard, tree­ner on Kau­po Lii­va.

Noor­mees­te A-klas­si ka­ri­ka­võit­ja sel­gi­ta­ti Ta­pal. Või­tis Ta­pa Spor­di­kool, Aru­kü­la SK sai 5. ja HC Keh­ra 6. ko­ha. Rau­no Kop­li Aru­kü­la SKst oli 39 vä­ra­va­ga tur­nii­ri re­sul­ta­tiiv­sem män­gi­ja.