HC Keh­ra män­gib Ees­ti ka­ri­ka pool­fi­naa­lis Põl­va Ser­vi­ti vas­tu

966

Lau­päe­val, 18. no­vemb­ril loo­si­ti Ta­pal toi­mu­nud TE­RE mi­ni­lii­ga võist­lus­te raa­mes tä­na­vu­sed Ees­ti täis­kas­va­nu­te kä­si­pal­li ka­ri­ka­võist­lus­te pool­fi­naa­li­de vas­ta­sed.

HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp­&Pa­per mees­kon­da, kes sai fi­naal­tur­nii­ri­kor­ral­da­ja­na va­li­da, kas mees­kond män­gib esi­me­ses või tei­ses pool­fi­naal­män­gus, loos ei hel­li­ta­nud, pool­fi­naa­lis tu­leb vas­ta­mi­si min­na Põl­va Ser­vi­ti mees­kon­na­ga. Sa­mad mees­kon­nad koh­tu­sid mul­lu ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naa­lis, kus võit­jaks tu­li Põl­va mees­kond tu­le­mu­se­ga 32:30.

Tei­ses pool­fi­naa­lis män­gi­vad HC Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ket ja Vil­jan­di HC. Fi­naal­tur­niir toi­mub järg­mi­se nä­da­la lõ­pus, 2. ja 3. det­semb­ril Keh­ra spor­di­hoo­nes.