HC Keh­ra kao­tas Ser­vi­ti­le, Aru­kü­la/Au­den­tes alis­tas Ta­pa

470

Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel pi­das HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per 16. ja 17. voo­ru män­gud Põl­va mees­kon­da­de­ga. 6. märt­sil alis­ta­ti võõr­sil Põl­va Coop tu­le­mu­se­ga 32:24 (17:12). Hooa­ja 14. või­du­kas män­gus vis­ka­sid Kas­par Lees ja And­rei Vah­no­vitš Keh­ra mees­kon­na ka­suks 6 vä­ra­vat. Järg­mi­ses män­gus, mis toi­mus 13. märt­sil taas Põl­vas, jäi HC Keh­ra tiit­li­kaits­ja Põl­va Ser­vi­ti­le al­la 24:32 (12:16). And­rei Vah­no­vitš vis­kas Keh­ra pa­ri­ma­na viis, Dmõt­ro Jan­kovs­ki 4 vä­ra­vat. Kui­gi mõ­le­mal mees­kon­nal on nüüd 29 punk­ti, tõu­sis Ser­vi­ti meist­ri­võist­lus­te uueks liid­riks tä­nu oma­va­he­lis­te män­gu­de pa­re­ma­le vä­ra­va­te va­he­le. Va­he­tur­nii­ri lõ­pu­ni jääb kolm män­gu, liid­rid koh­tu­vad uues­ti vii­ma­ses voo­rus Keh­ras.

B-va­he­tur­nii­ril ül­la­tas Aru­kü­la/Au­den­tes 6. märt­sil või­du­ga Vil­jan­di HC üle. Aru­kü­las toi­mu­nud män­gu võit jäe­ti ko­ju tu­le­mu­se­ga 25:24 (15:13). Kai­mar Lees vis­kas ülep­lat­si­me­he­na 11 vä­ra­vat. 13. märt­sil toi­mu­nud män­gus alis­tas Aru­kü­la/Au­den­tes sa­ma na­pilt ehk 24:23 (13:10) SK Ta­pa. Võit­ja­test oli taas re­sul­ta­tiiv­seim Kai­mar Lees, kes vis­kas 6, Rau­no Kop­li li­sas 5 vä­ra­vat. Kol­man­da jär­jes­ti­ku­se või­du võt­nud Aru­kü­la/Au­den­tes tõu­sis sel­le­ga vee­rand­fi­naa­li vii­va­le 6. ko­ha­le.

Meist­ri­lii­ga A-va­he­tur­nii­ril on Põl­va Ser­vi­til ja HC Keh­ral 29 punk­ti, järg­ne­vad HC Tal­linn 24 ja Põl­va Coop 15 punk­ti­ga. B-va­he­tur­nii­ri lii­der on Vil­jan­di HC 15 punk­ti­ga, järg­ne­vad Aru­kü­la/Au­den­tes 10, SK Ta­pa 8 ja HC Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ket 6 punk­ti­ga.

Eelmine artikkelKol­ga põ­hi­koo­lit­rupp või­tis Har­ju­maa teat­ri­fes­ti­va­lil Grand Prix
Järgmine artikkelHC Keh­ra B-klas­si nais­kond või­tis Ees­ti MV pronks­me­da­li