HC Keh­ra jät­kab Bal­ti lii­gas või­du­kalt

371
HC Kehra

HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per alis­tas lau­päe­val, 2. no­vemb­ril toi­mu­nud Bal­ti lii­ga män­gus pea­lin­na mees­kon­na HC Tal­linn 27:25 (17:12).

Keh­ra mees­kond läks män­gu Sõ­le spor­di­hoo­nes kii­res­ti juh­ti­ma 7:2. Poo­la­ja kes­kel oli edu­seis 12:7, kuid siis spur­tis pea­lin­na mees­kond ja va­he vä­he­nes ühe­le punk­ti­le, ku­ni Keh­ra mees­kond suu­ren­das se­da taas ning ava­poo­laeg lõp­pes 17:12.

Tei­sel poo­la­jal hak­kas va­he sei­sult 20:14 vä­he­ne­ma, va­he­peal juh­ti­sid keh­ra­kad vaid 3 punk­ti­ga ning paar mi­nu­tit en­ne män­gu lõp­pu ka­ha­nes edu­seis ka­he­punk­ti­li­seks, kuid roh­ke­mat vas­ta­sed ei suut­nud ning või­tis HC Keh­ra. Vla­dis­lav Nau­men­ko vis­kas Keh­ra ka­suks 10, Dmõt­ro Jan­kovs­ki ja Ja­nar Mä­gi kumb­ki 6 vä­ra­vat.

HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per on Bal­ti lii­ga kõik kolm sel hooa­jal toi­mu­nud män­gu võit­nud ning ja­gab B-alag­ru­pis 6 punk­ti­ga liid­ri­koh­ta Vil­niu­se VHS Švie­sa­ga.

Järg­mi­sed män­gud peab HC Keh­ra Lee­dus – 30. no­vemb­ril Vil­niu­se VHS Švie­sa mees­kon­na­ga, 1. det­semb­ril on Keh­ra vas­ta­ne Kau­na­se Gra­ni­tas-Ka­rys.

Eelmine artikkelPEE­TER KI­VI­MÄE: „Kes vas­tu­tab Muuk­si Põh­ja­tä­he mä­les­tus­mär­gi hool­da­mi­se eest?“
Järgmine artikkelAeg­vii­du las­teaia di­rek­tor MAIA ALU­MAA on üle 10 aas­ta töö­ta­nud õpe­ta­ja­na