HC Keh­ra Ees­ti MV ava­rin­gi liid­er

447

Ees­ti kä­si­pal­li mees­te meist­ri­lii­gas alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per ava­rin­gi vii­ma­ses män­gus kol­ma­päe­val, 28. no­vemb­ril 39:25 (19:11) HC Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti ning Aru­kü­la/Au­den­tes kao­tas võõr­sil Põl­va Ser­vi­ti­le suu­relt 41:12 (22:5).

Keh­ra ja Viim­si va­he­li­ses män­gus läks esial­gu juh­ti­ma Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ket, al­les 11. mi­nu­til viis Uvis St­raz­di­nš Keh­ra es­ma­kord­selt et­te 5:4. And­rei Vah­no­vi­tši kaks vä­ra­vat kas­va­ta­sid ko­du­mees­kon­na edu ning 18. mi­nu­til kas­va­tas Ja­nar Mä­gi edu ju­ba 5vä­ra­va­li­seks, 10:5. Ava­poo­la­ja lõ­puks oli Keh­ra ees 19:11. Tei­sel poo­la­jal vä­he­nes vahe taas 5 vä­ra­va­le, kuid kas­vas see­jä­rel uues­ti ka­hek­sa­le. Kui­gi Keh­ra jäi va­he­peal nel­jaks mi­nu­tiks vä­he­mus­se ja Viim­si mees­kond vis­kas 3 vä­ra­vat jär­jest, jäi võit ko­ju. Kas­par Lees ja Uvis St­raz­di­nš vis­ka­sid Keh­ra mees­kon­na ka­suks 7 ning Ja­nar Mä­gi 6 vä­ra­vat.

Aru­kü­la/Au­den­tes sõi­tis Põl­vas­se vaid 8 män­gi­ja­ga. Män­gu al­gu­s kul­ges nei­le siis­ki ke­nas­ti, 8. mi­nu­til oli seis 3:3. Kuid järg­mi­sed 12 mi­nu­tit vis­ka­sid vä­ra­vaid vaid Põl­va män­gi­jad ning läk­sid et­te 15:3. Ava­poo­la­ja lõ­puks oli võõ­rus­ta­ja­te edu ju­ba 22:5. Tei­sel poo­la­jal suurt mi­da­gi ei muu­tu­nud ning Ser­vi­ti võt­tis 29vä­ra­va­li­se või­du. Aru­kü­la/Au­den­te­se 12 vä­ra­vast 5 vis­kas Mar­kus Kask.

HC Keh­ra jät­kab meist­ri­võist­lus­te liid­ri­na, 7 män­gu­ga on ko­gu­tud 13 punk­ti. Põl­va Ser­vi­til on tei­se­na 11 punk­ti. Järg­ne­vad HC Tal­linn (10), Coop Põl­va (8), Vil­jan­di HC (5), SK Ta­pa ja Aru­kü­la/Au­den­tes (4) ning Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ket (1).

Eelmine artikkelSU­LEV VALD­MAA sai JO­HAN­NES KÄI­SI pree­mia
Järgmine artikkelKolga kool võitis koolinoorte MV maakonnavooru