HC Keh­ra D-klas­si poi­ste 2. koht Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel

1025
Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te 2. ko­ha mees­kond Keh­rast koos tree­ner IND­REK LILL­SOO­GA.

Eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel toi­mu­sid Keh­ras ja Ta­pal Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka­võist­lus­te ko­ha­män­gud D-va­nu­sek­las­si (sün­di­nud 2007 ja hil­jem) noor­mees­tele. Keh­ras toi­mu­nud A-fi­naa­lis män­gi­ti koh­ta­de­le 1.-6. ning Ta­pal B-fi­naa­lis koh­ta­de­le 7.-12.

Ees­ti ka­ri­ka­võit­jaks tu­li Põl­va Spor­di­koo­li 1. võist­kond, kes või­tis kõik vas­ta­sed ja ko­gus 10 punk­ti. Vaid võit­jai­le kao­ta­nud HC Keh­ra mees­kond tu­li 8 punk­ti­ga tei­seks ning HC Pär­nu/Pai­ku­se 6 punk­ti­ga kol­man­daks. Esi­me­sel fi­naal­tur­nii­ri päe­val alis­tas Keh­ra 32:14 Tal­lin­na Kä­si­pal­lia­ka­dee­mia 1. võist­kon­na ja oli 27:14 pa­rem Alats­ki­vi SK Ju­ku mees­kon­nast. Tei­sel päe­val alis­ta­sid Keh­ra noo­red 15:10 HC Pär­nu/Pai­ku­se, kuid kao­ta­sid 18:21 Põl­va Spor­di­koo­li­le.

Keh­ra võist­kon­nas män­gi­sid Mar­tin Le­pik, Ste­ner Si­rel, Hend­rik Lill­soo, Mar­tin Kik­kas, Ni­ko­lai Na­za­ruk, Gre­gor Jaa­nus, And­ri Jaa­nus, Tom-Si­mion Trei­man, Ti­mo Roo­me­re ja De­nis Kul­berg. Nen­de tree­ner on Ind­rek Lill­soo. Võist­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks tur­nii­ril va­li­ti Mar­tin Kik­kas.

Ta­pal toi­mu­sid sa­mal ajal ka tü­tar­las­te D-klas­si ka­ri­ka­võist­lu­sed. Ka­ri­ka­võit­jaks tu­li SK Re­val-Sport/Las­na­mäe, HC Keh­ra sai 5 nais­kon­na seas 4. ko­ha. Lau­päe­val kao­ta­sid Keh­ra neiud 10:23 Re­val-Sport Las­na­mäe­le ja 10:15 Re­val-Sport/Mus­ta­mäe­le, pü­ha­päe­val alis­ta­ti 27:5 HC Pa­di­se/Pär­nu, kuid kao­ta­ti SK Ta­pa/Ta­pa val­la spor­di­koo­li­le 9:21. Keh­ra nais­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks ni­me­ta­ti Su­san Soik­ka.

Eelmine artikkelLoo­maars­ti jõu­lu­jutt
Järgmine artikkelAnija valla kingitus suurperedele