Har­ju­maa isa­de-ema­de lau­lu­võist­lus lük­kus eda­si

32
GA­RI­NA TOO­MIN­GAS.

Aru­kü­la rah­va­ma­jas 21. no­vemb­ril toi­mu­ma pi­da­nud Har­ju­maa ema­de-isa­de lau­lu­võist­lus lü­ka­ti ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu eda­si. Kor­ral­da­ja Ga­ri­na Too­min­gase sõ­nul re­gist­ree­rus võist­lu­se­le 20 ema-isa, kuid osa neist and­sid tea­da, et ei jul­ge prae­gu­ses olu­kor­ras osa­le­da. „Pi­da­sin nõu ka HO­Li­ga, kes on et­te­võt­mi­se ra­has­ta­ja, ning ot­sus­ta­sin, et ei hak­ka ris­ki­ma ja lük­ka­me lau­lu­võist­lu­se ke­va­de­ni eda­si,“ sõ­nas ta. Har­ju­maa ema­de-isa­de lau­lu­võist­lus toi­mub tu­le­va aas­ta 8. mail.

Eelmine artikkelHarjumaa Laululapse võitja CARL-MARTEN MEIGAS Kuusalust läheb telekonkursile Tähtede Lava
Järgmine artikkelKaitsemaski kandmise toetuseks