Har­ju maa­kait­se­päe­va aas­ta­jook­su tu­le­mu­sed

874

Pü­ha­päe­val, 23. juu­nil Aeg­vii­dus toi­mu­nud Har­ju 24. maa­kait­se­päe­va aas­ta­jook­sul, mil­le pik­kus oli tä­na­vu 2019 meet­rit, või­tis võist­kond Igi­lii­ku­rid, kel­le nel­ja liik­me sum­mee­ri­tud aeg oli 22.41 mi­nu­tit. Võist­kon­da kuu­lu­sid Mar­tin Sa­ga­ja, Er­ko Õu­na­puu, Jaan Kost­ju­kov ja La­na Toom­vap. Tei­seks tu­li võist­kond Te­rav Kuusk (29.57 mi­nu­tit) koos­sei­sus Ree­mo Raag, Tert­tu Ka­dar­pik, Frank Ke­sa ja Priit Ke­sa ning 3. ko­ha sai kait­se­lii­du Rä­va­la ma­lev­kond (30.49 mi­nu­tit), kus jook­sid Mih­kel Viir­sa­lu, Rai­vo Kütt, Ka­rut Luur ja Har­di Oras.
Mees­test olid kolm kii­re­mat Mar­tin Sa­ga­ja (7.16 mi­nu­tit) Er­ko Õu­na­puu (7.34) ja Jaan Kost­ju­kov (7.51), nais­test Lau­ra Lään (9.00), Eli­sa­beth Lokk (9.32) ja Tert­tu Ka­dar­pik (10.39).

Pois­te esi­ko­ha või­tis 2007. aas­tal sün­di­nud Eu­dor Vel­le­ramm (8.38), järg­ne­sid Gre­gor Kuusk (sün­di­nud 2008, aeg 9.11) ja Frank Ke­sa (2013, 10.39). Tüd­ru­ku­te esi­kol­mi­kus­se kuu­lu­sid Anett Lii­sa Parts (2009, 10.02), Anas­ta­sia Eu­ni­ke Vel­le­ramm (2010, 12.34) ja Li­set­te So­lei­ni­kov (2009, 14.09).

Eelmine artikkelKuEL koon­dab Kuu­sa­lu val­las nüüd­seks 27 et­te­võ­tet
Järgmine artikkelKuu­sa­lu mees­koor avas Lau­lu­peo kuu­si­kus pi­du­li­kult He­li­ki­vi