Haldusreform ja võimalused Raasiku valla iseseisvaks jätkamiseks

1838
RAIVO UUKKIVI, Raasiku vallavanem
RAIVO UUKKIVI,
Raasiku vallavanem

Haldusreformist on saanud sõna, mis paljudele võrdne võlusõnaga, teistele sõimusõnaga, mitmed omavalitsused näevad seaduses võimalusi, teised põhiseaduse autonoomsuse printsiibi jõhkrat rikkumist. Kõigist arvajatest ja arvamustest võib aru saada. Paljuski sõltub arusaamine sellest, kui sügavalt teemaga seotud ollakse või tahetakse olla. Kes näevad autonoomia ja iseotsustamise põhimõtete rikkumist, on haldusreformi seaduse viinud riigikohtusse, et välja selgitada seaduse vastuolu põhiseadusega. Otsust veel pole.
Raasiku vallavolikogu on seadnud eesmärgi jätkata iseseisvalt. Seaduses on iseseisva jätkamise kriteerium elanike miinimumarv 5000, seega on teadvustatud, et tuleb teha pingutusi selle täitmiseks. Selleks on tehtud selgitustööd vallaelanike hulgas juba 2015 suvest ja saavutatud viimaste aastate suurim juurdekasv elanike arvus. Tänavu esimese üheksa kuuga on lisandunud 64 inimest ja saavutatud aegade suurim rahvaarv 4781 elanikku. Paraku on vajak siiski veel 3 kuud enne finišijoont ja lipu langemist 219 inimest.
Volikogu on teinud ettepaneku naabritele muuta valdade vahelist piiri, et ajaloolised Raasiku valla külad saaksid taas Raasiku valla koosseisu. Paraku naabrid ettepanekust ei vaimustunud, kindlasti ei saa seda neile pahaks panna. On püütud rääkida ka küladega, et välja selgitada nende seisukohti ja jõuda ettepanekutega uuesti naaberomavalitsuste volikogudesse. Sealtki tuli Raasikule negatiivne tagasilöök, millest sai Raasiku vald kahetsusväärselt ja üllatavalt teada meediast — 12. oktoobri Sõnumitoojast. Järelikult tuleb puuduolevad inimesed leida omast vallast. Numbreid vaadates tundub see finišisirge avanedes olevat võimatu missioon, kuid ka spordist on teada, et sportlase tugevus sõltub sellest, palju on tal lõpuspurdiks jõudu jäänud.
Meie lõpuponnistus keskendub kahele tegevusele. Esimene on aktiivne kampaania siin elavate, kuid mujale registreeritud inimesteni jõudmiseks. Selleks on korraldatud konkurss professionaalse partneri kaasamiseks. Konkursile esitas oma visiooni 3 pakkujat, kellest sisukama pakkumise teinud pakkujaga OÜ Midfield lepitakse lähemate nädalate jooksul kokku täpsetes tegevustes ja 1. novembrist kuni aasta lõpuni toimub aktiivne kampaania.
Teine tegevus on seotud mõningate toetuste muutmises või sisseviimises. Üks on lasteaiakohatasu toetus, mille volikogu juba vastu võttis, teine saab loodetavasti olema raudteetransporditoetus. Toonitan, et mõlemad toetused on seotud toetatava lapse mõlema vanema olemisega Raasiku valla kodanik.
5000 inimese nõue seaduses on absurdne, täiesti põhjendamatu. Haldusreformiks ei saa nimetada tegevust, mis keskendub piiri venitamisega ümber alade, kus on piiri venitamise ajal seaduses nõutud inimeste arv. Paraku praegu see rumal seadus kehtib ning on Eesti Vabariigis täitmiseks.
Kui Raasiku vald ei saa aasta lõpuks kokku 5000 elanikku ja riigikohus ei tee positiivset otsust sundliitmise põhiseaduse vastasuse osas, võib sundliitmise loterii käigus juhtuda täiesti äraspidiseid ja ainult matemaatilisest loogikast lähtuvaid sunniga liitmisi. Raasiku valda võib vabalt oodata ees täiesti ajuvaba liitmine näiteks Anija või Jõelähtme vallaga, mitte mõistusepärane ja inimeste igapäevaseid liikumisi arvestav liitmine näiteks Rae vallaga.
Raasiku valla inimesed, kes te meie vallas juba elate, kuid pole registritoiminguid teinud, võtke end kokku ja tehke need ära!

Eelmine artikkelOÜ Midfield hakkab tegema Raasiku valla kodanikukampaaniat
Järgmine artikkelKommentaar MTÜ Kehra Kooli Vilistlased rahvaküsitlusele