Ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi taot­lu­sed

1264

Ku­ni 1. juu­ni­ni sai esi­ta­da taot­lu­si ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi – vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de, juur­de­pää­su­tee­de, elekt­ri­va­rus­tu­se väl­jae­hi­ta­mi­seks maa­piir­kon­nas ela­va­te­le pe­re­de­le. Ani­ja val­la­va­lit­sus­se jõu­dis täh­ta­jaks 16 taot­lust ko­gu­mak­su­mu­se­ga 70 474,87 eu­rot. Ani­ja vald osa­leb prog­ram­mis 20 000 eu­ro­ga. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­ti 22 taot­lust, ko­gu­maht li­gi 80 000 eu­rot. Kuu­sa­lu vald pa­nus­tab prog­ram­mi 20 000 eu­rot. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus sai 7 taot­lust ko­gu­sum­mas 28 597,21 eu­rot. Val­la osa­lus on 10 000 eu­rot. Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Alar Kruus­vall: „Taot­lu­si tu­leb me­net­le­da 40 päe­va jook­sul – kont­rol­li­da do­ku­men­ti­de vas­ta­vust nõue­te­le, taot­le­ta­va te­ge­vu­se või­ma­lik­kust, te­ha ko­ha­peal ob­jek­ti üle­vaa­tus. Nõue­te­le vas­ta­vad taot­lu­sed hin­na­tak­se, moo­dus­tub pin­ge­ri­da.“ Se­ni po­le val­la­va­lit­sus­te­ni jõud­nud in­fo, kui suu­res ma­hus osa­leb riik tä­na­vu­ses prog­ram­mis. Taot­le­jal tu­leb ta­su­da vä­he­malt kol­man­dik ku­lu­dest.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu JK Ra­da pää­ses väi­ke­se ka­ri­ka ka­hek­san­dik­fi­naa­li
Järgmine artikkelPea­piis­kop kü­las­tas Har­ju-Jaa­ni ki­hel­kon­da