Gra­fi­ti­te lik­vi­dee­ri­mi­ne Kuu­sa­lus

53

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus tel­lis Kor­de­jaa­ni ki­vi­müü­ri ja Kuu­sa­lu ale­vi­ku ta­gu­se vä­li­jõu­saa­li ve­ni­tus­sein­te, in­fo­tahv­li­te ja is­te­pin­ki­de pu­has­ta­mi­seks ap­pi fir­ma So­daB­last, kes pu­has­tas need gra­fi­ti­test soo­dap­rit­si­ga. Tee­nus läks val­la­le maks­ma üle 1200 eu­ro. Val­la tee­de- ja ma­jan­dus-s­pet­sia­list Ma­dis Praks rää­kis, et es­malt proo­vi­ti pu­has­ta­da käe­pä­raste va­hen­di­te­ga, aga ei õn­nes­tu­nud, see­tõt­tu tu­li tel­li­da pu­has­tus­tee­nus. „Vii­mas­tel aas­ta­tel on ava­li­ku ruu­mi so­di­mi­ne muu­tu­nud sa­ge­da­se­maks. Kes mär­kab so­di­jaid, pa­lu­me neist tea­da an­da. So­di­tud on ka Kuu­sa­lu koo­li­tee ja­la­käi­ja­te tun­nel, ku­hu noor­te­kes­ku­se pro­jek­ti raa­mes teh­ti sei­na­joo­nis­tu­sed. Üks mõ­te on, et ehk teeks tun­ne­li taas puh­taks ja joonistaks sin­na koos­töös noor­te­kes­ku­se­ga uued pil­did.“

Eelmine artikkelÕppus Ke­vad­torm tu­leb taas
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ha­ri­dus­vald­kon­na uus aren­gu­ka­va