EV 100 kin­gi­tus­te li­sa­toe­tu­si tu­li Ida-Har­jus­se 14 491 eu­rot

761

Ees­ti Kü­la­lii­ku­mi­ne Ko­du­kant kin­ni­tas ko­gu­kon­da­de­le suu­na­tud EV 100 kin­gi­tus­te taot­lus­voo­rust toe­tu­se saa­jad. Kok­ku läks ja­ga­mi­se­le 265 000 eu­rot – rii­giee­lar­vest Va­bae­ra­kon­na­le eral­da­tud nii­ni­me­ta­tud ka­tu­se­ra­ha. Ko­gu­kon­nad said Ees­ti­le Va­ba­rii­gi­le 100. aas­ta­päe­va pu­hul teh­ta­va­teks kin­gi­tus­teks toe­tust taot­le­da elekt­roo­ni­li­selt tä­na­vu 1.-12. märt­si­ni.

Ida-Har­just saa­vad toe­tust 5 MTÜd, üks Raa­si­ku val­last ja ne­li Kuu­sa­lu val­last, kok­ku 14 491 eu­rot.
MTÜ-le Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts an­tak­se 1480 eu­rot 100 mõ­ju­ka­ma aru­kü­la­la­se väl­ja­sel­gi­ta­mi­seks ja neid tut­vus­ta­va ko­gu­mi­ku väl­jaand­mi­seks.

MTÜ Joa­ves­ki Kü­la saab 4600 eu­rot pro­jek­ti­le „Joa­ves­ki ripp­sild 50“.

MTÜ-le Po­hi­ran­na an­tav toe­tus on 651 eu­rot pro­jek­ti­le „Kin­gi­me Ju­min­da pool­saa­re rah­va­le li­pu koos li­pu­mas­ti­ga“.

MTÜ Sal­mis­tu Paa­di­mees toe­tus on 2760 eu­rot Sal­mis­tu Me­re­pääs­te­le mo­biil­se va­rus­tus­kon­tei­ne­ri soe­ta­mi­seks.

MTÜd Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter toe­ta­tak­se 5000 eu­ro­ga, et soe­ta­da mo­biil­ne vä­li­la­va Kuu­sa­lu val­la MTÜ­de­le.

Eelmine artikkelAnne­tus­te ko­gu­mi­ne La­hin­gu­väl­ja mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­seks jät­kub
Järgmine artikkelAegviidu perearst töötab 1. oktoobrini