EV 100 IGAS KÜLAS – ühiskingitus meile ja me riigile, milles saavad kaasa lüüa kõik, ka teie kogukond!

820

100 on väga suur ja uhke number. Ilus on mõelda, et meie riigil on selja taga sajandipikkune minevik ning ees ootamas, loodetavasti, sajanditepikkune tulevik.

Ilus on koos seda suurt sünnipäeva tähistada. Ikka nii, et sellest uhkest peost ka midagi jäävat alles jääks – meie endi, meie kogukonna ning ka kõigi küllatulijate rõõmuks.

Ilus on koos meie oma riigi 100. sünnipäeva pidada – koos kogukonnaga, naabritega, oma­ rahvaga.
EV100 ühiskingituste reas on üks – „EV100 igas külas“ – mis ootabki liituma just neid toredaid kogukondi, olgu maalt või linnast, külast või alevist, kes on otsustanud tähistada meie riigi juubelit eriti väärikal moel: luues ühiselt midagi jäävat, millest saab rõõmu nii „omakülarahvas“ kui küllatulijad.

Milline võiks olla ühe kogukonna kingitus oma riigi sajandal sünnipäeval?
Ikka selle kogukonna nägu ja tegu, täpselt nii suur või väike, nagu sel kogukonnal jaksu ja tahtmist on. Peaasi, et on üheskoos, südame ja mõttega tehtud. Miski, mille tegemisest ammu unistatud, mõeldud, millest puudustki tuntud. Nüüd – Eesti 100. sünnipäeval – ongi aeg sellised mõtted ja unistused üles leida, teoks teha, ellu kutsuda. Olgu selleks siis lipuväljaku, mänguplatsi, kogukonna aia või muu rajamine; kogukonna kroonika või näitemängu kirjutamine; kogukonnale olulisele paigale/hoonele/või muule sellisele uue elu andmine; oluliste inimeste, sündmuste, paikade mälestuse jäädvustamine ja ikka nii edasi – tähtis on, et EV100 ajal loodu/ellu kutsutu/rajatu jääks ja oleks kõigile rõõmuks ka tulevikus, kui sünnipäev möödas.

Enam kui 100 kogukonda Eestis on juba praegu, veel juubeliaasta künnisel, ühiskingitusega „EV100 igas külas“ liitunud. Pidu peetakse/kinke tehakse muidugi ka Harjumaal: on Vandjala külaplatsi avamine, Tammistu küla matkarada, Lahinguvälja mälestusmärgi taastamine ja palju-palju muud. Juba mitmeid paiku Eestimaal ja ka Harjumaal on kaunistamas „EV100 igas külas“ nimeline tunnustahvel, mille saab iga selle ühiskingiga raames kinki tegev ja pidu pidav kogukond.

Kõik ühiskingitusega liitunud kogukonnad saavad kantud ka „EV100 igas külas“ kaardile ja kalendrisse https://www.ev100.ee/et/ev100-igas-kylas. Oma pidude/kingituste pilte saavad kogukonnad näidata ja teiste omi vaadata portaalis https://www.ev100.err.ee/.

Selleks, et ühiskingituses „EV100 igas külas“ kaasa lüüa, tuleb vaid:
1. kogukonnana ühiselt leida see ainuomane ja püsima jääv „miski“, mis kogukonda rõõmustab, mida teil vaja läheb, mille üle uhkust tunne(ksi)te, mille tegemiseks oskusi ja ressurssi leiate.

2. valida juubeliperioodist (tänasest kuni 2. veebruarini 2020) välja see üks ja ainus päev, mil teie kogukond EV100 tähistab ja oma kogukonna „kingituse“ niiöelda üle annab – seda avab või esitleb. Sobivaima päeva leiate kindlasti siis, kui „vaatate ringi“ just oma kogukonna/kodukoha ajaloos ja pärimuses.

3. registreerida oma kingitus ja sündmus: „EV100 igas külas“ oma maakonna koordinaatori juures.
Minu, Ida-Harjumaa koordinaatori Kaisa Linno kontaktid on: tel 523 9239, e-aadress kaisa@kolgakyla.ee. Minult saate kõige paremini infot, minu kaudu jõuab teie kogukonna kink ja sünnipäevapidu kenasti kaardile, kalendrisse ja ka tunnustahvli saajate nimekirja.

Harjumaal on palju tegusaid kogukondi, kes oma kodukohas olulisi arenguid ellu viivad. Kogukonnale tähtsate kultuurilooliste sündmuste sidumine Eesti Vabariigi 100. juubeliga lisab neile väärikust ja kõlapinda. Võtke minuga julgesti ühendust, kui tekib küsimusi, kas ja kuidas seda teha.