Et­te­võt­lus­nä­dal Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku koo­lis

227
Kuusalu kool.

Seo­ses eel­mi­sel nä­da­lal ol­nud et­te­võt­lus­nä­da­la­ga kü­las­tas Kuu­sa­lu Et­te­võt­ja­te Lii­du (KuEL) ja Nor­dic Hou­ses KT OÜ juht Ar­go Saul tei­si­päe­val, 6. ok­toob­ril Kuu­sa­lu kesk­koo­li, kus rää­kis 7. klas­si­de õpi­las­te­le oma ko­ge­mus­test et­te­võt­te loo­mi­sel ja aren­da­mi­sel. Loen­gud toi­mu­sid koos KuE­Li­ga lä­bi­vii­da­va „Noor­te et­te­võt­lik­ku­se aren­da­mi­ne Kuu­sa­lu piir­kon­nas“ raa­mes. Raa­si­ku koo­lis käi­sid 8. ja 9. klass et­te­võt­lus­nä­da­lal väl­ja­sõi­dul Tal­lin­nas Et­te­võt­lus­kü­las. Koo­lis oli noo­re­ma­te­le õpi­las­te­le ra­ha­mäng, 4.-6. klas­si­de­le psüh­ho­bus­si töö­tu­ba ja 7. ja 8. klas­si­le et­te­võt­lus­nä­da­la vik­to­riin. Nel­ja­päe­val oli õue­va­he­tun­di­de ajal koo­li si­se­hoo­vis laat.

Eelmine artikkelMuin­sus­kait­se aas­tap­ree­mia­te no­mi­nen­did
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la spor­dik­lu­bid saa­vad toe­tust uue kor­ra jär­gi