EPP PAAL­BERG ja KAA­REL VE­SI­LIND on Ees­ti meist­rid suu­sao­rien­tee­ru­mi­ses

1539

Pü­ha­päe­val, 19. veeb­rua­ril sel­gu­sid Lää­ne-Vi­ru­maal Pa­rii­sis Ees­ti meist­rid suu­sa­orien­tee­ru­mi­se sp­rin­dia­la­del. Ko­hal oli ko­gu Ees­ti pa­re­mik.
Mees­te ra­da oli 14 kont­roll­punk­ti­ga ning 3,88 ki­lo­meet­rit, nais­tel tu­li lä­bi­da 3,18 ki­lo­meet­rit. Noor­te M18 klas­sis tu­li Ees­ti meist­riks Tam­mis­tu kü­last pä­rit Kaa­rel Ve­si­lind (Spor­dik­lu­bi SRD) aja­ga 19.14 mi­nu­tit ning N20 klas­sis Epp Paal­berg (Rak­ve­re OK) Lok­salt aja­ga 20.43 mi­nu­tit. Tei­se meist­ri­tiit­li sai Epp Paal­berg koos Kai­sa Roo­ba­ga N18/20 spin­di­tea­tes, kus kuue 1630­-1860meet­ri­se ja 6-7 kont­roll­punk­ti­ga ra­ja lä­bi­mi­seks ku­lus neil 1 tund ja 10.29 mi­nu­tit. 3. ko­ha sai Lii­na Ve­si­lind (SRD) Tam­mis­tult koos Anas­ta­si­ja Pah­ho­men­ko­ga (1:33.13).
Paar nä­da­lat ta­ga­si Soo­mes Imat­ral toi­mu­nud suu­sa­orien­tee­ru­mi­se juu­nio­ri­de Eu­roo­pa ja maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel saa­vu­tas Kaa­rel Ve­si­lind EM sp­rin­di­võist­lu­sel 4. ko­ha, me­dal jäi vaid 1 se­kun­di kau­gu­se­le. Tea­te­võist­lu­ses sai ta Ees­ti noor­te­võist­kon­na koos­sei­sus 4. ko­ha. Epp Paal­berg te­gi kaa­sa Ees­ti juu­nio­ri­de võist­kon­nas, mis lõ­pe­tas EM-i 5. ko­ha­ga. In­di­vi­duaal­selt saa­vu­tas Epp Paal­berg MM sp­rin­dis 16. ko­ha. Epp Paal­berg on ar­va­tud ka Ees­ti täis­kas­va­nu­te MM-koon­di­ses­se Võist­lu­sed toi­mu­vad märt­sis Ve­ne­maal Kras­no­jars­kis. Epp Paal­ber­gi tree­ner on te­ma isa Er­ti Paal­berg, kes on ka Ees­ti koon­di­se üks määr­de­mees.

Eelmine artikkelAni­ja val­la sulg­pal­li­meist­riks tu­li ALA­RI EHA­NURM
Järgmine artikkelKuu­sa­lu, Kol­ga ja Lok­sa noo­red soo­vi­ta­sid väi­ke­lin­na tüh­ja­des­se ma­ja­des­se mee­le­la­hu­tust