ENE JÄR­VIK saab riik­li­ku tee­ne­te­mär­gi

439

Va­ba­rii­gi Pre­si­dent tun­nus­tab koo­ri­juh­ti ja muu­si­kaõ­pe­ta­jat, Kuu­sa­lu mees­koo­ri di­ri­gen­ti Ene Jär­vi­kut Val­ge­tä­he V klas­si tee­ne­te­mär­gi­ga. Ene Jär­vik on li­gi 15 aas­ta töö­ta­nud Tal­lin­nas He­le­ni koo­lis muu­si­kaõ­pe­ta­ja­na. 44 aas­tat on ta te­gut­se­nud Kuu­sa­lu mees­koo­ri di­ri­gen­di­na ning pa­nus­ta­nud Ees­ti koo­ri­lau­lu tra­dit­sioo­ni jät­ku­mis­se – te­ma juh­ti­mi­sel on Kuu­sa­lu mees­koor käi­nud 9 üld­lau­lu­peol, osa­le­nud kõi­ki­del lau­lu­päe­va­del, esi­ne­nud Ees­tis ja vä­lis­maal. Et­te­pa­ne­ku Ene Jär­vi­ku­le tee­ne­te­mär­gi and­mi­seks te­gid He­le­ni kool, Ees­ti Mees­te­lau­lu Selts ning Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts.

Eelmine artikkelPea­mi­nis­ter JÜ­RI RA­TAS kü­las­tas Ani­ja val­da
Järgmine artikkelTervise pant on liikumine