Ekst­rö­mi mar­sil tuleb va­na­va­ra laat

908

Sõ­jaa­ja­lu­gu tut­vus­tav Ekst­rö­mi marss toimub järg­mi­sel aas­tal taas Kol­gas, start on 27. jaa­nua­ril Kol­ga mõi­sa juu­rest. Mat­ka­ra­du on kolm – 7, 15 ja 30 ki­lo­meet­rit. Sa­maks ajaks on Kol­ga mõi­sa ja muu­seu­mi ka­van­da­tud kul­tuu­rip­rog­ramm esi­ne­mis­te ja ki­no­ga, te­hak­se eks­kur­sioo­ne mõi­sa kum­mi­tus­tu­ba­des. Es­ma­kord­selt on ka­vas ava­da ajas­tut­ruu va­na­va­ra­laat koos kä­si­töö­de, ta­lu­toi­du ja õpi­tu­ba­de­ga. Sel­gi kor­ral an­tak­se väl­ja pa­ri­ma kos­tüü­mi pree­mia ning on sel­fi­võist­lus.

Eelmine artikkelAru­kü­la ja Ani­ja mees­kon­nad män­gi­vad saa­li­jalg­pal­li
Järgmine artikkelAni­ja val­la süm­boo­li­ka­kon­kurss