Ees­ku­ju­lik jäät­me­ve­du Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las, Lok­sal

49

Kesk­kon­naa­met aval­das eel­mi­sel nä­da­lal pres­si­tea­te, et ana­lüü­si jär­gi on Ees­tis 27 oma­va­lit­su­ses kor­ral­da­tud jäät­me­te ära­ve­du ees­ku­ju­li­kult. Loe­te­lus on ka Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku vald, Lok­sa linn. Sel­gi­tu­ses on öel­dud, et jäät­me­te ve­du ei tä­hen­da ai­nult se­gaol­me­jäät­me­te, vaid li­saks ka pa­be­ri ja pa­pi, bio­la­gu­ne­va­te ja suur­te jäät­me­te ve­du. Kesk­kon­naa­met ana­lüü­sis oma­va­lit­sus­te jäät­me­hool­du­sees­kir­ju ja -veo­han­keid. Kom­men­tee­ri­tak­se, et pal­ju­des oma­va­lit­sus­tes on jäe­tud teis­te jäät­me­lii­ki­de ära­ve­da­ja leid­mi­seks han­ge kor­ral­da­ma­ta, kui­gi ees­kir­ja­ga on se­da ka­van­da­tud. Ees­ku­ju­li­kes oma­va­lit­sus­tes on kor­ral­da­tud ka suur­jäät­me­te ja/või pa­ken­di­jäät­me­te ve­du.