Kuu­sa­lu val­la toe­tus va­ba­taht­li­ke­le pääst­ja­te­le

437
Kuusalu vabatahtlike päästjate kustutusauto Katariina.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­du­sel ja­ga­tak­se val­la ee­lar­vest pääst­ja­te toe­tu­seks ka­van­da­tud 22 500 eu­rost nii Kol­ga Va­ba­taht­li­ku­le Tu­le­tõr­jeü­hin­gu­le kui ka Kuu­sa­lu Va­ba­taht­li­ke Selt­si­le mõ­le­ma­le 9700 eu­rot ning me­re­pääs­teü­hin­gu­te­le Ju­min­da Pool­saa­re Selts, Pä­ris­pea Va­ba­taht­li­ke Pääs­te­selts ja Sal­mis­tu Paa­di­mees igaü­he­le 1000 eu­rot. Li­saks on mää­ra­tud 100 eu­rot va­ba­taht­li­kele pääst­ja­te­le Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se uju­la ja jõu­saa­li ka­su­ta­mi­seks.