COOP ja Gros­si Toi­du­kau­bad ei kor­ral­da Ida-Har­jus ko­ju­tel­li­mist

630

Eel­mi­se nä­da­la lõ­pust krii­sio­lu­kor­ra tõt­tu ra­ken­da­tud kar­mi­mad tin­gi­mu­sed kaup­lus­te­le on ajen­da­nud Ida-Har­ju ela­nik­ke soo­vi­ma, et ko­ha­li­kud toi­du­kaup­lu­sed hak­kak­sid või­mal­da­ma sa­ma­moo­di kau­pa­de ko­ju­tel­li­mist, na­gu on või­ma­lik Tal­lin­nas ja sel­le ümb­ru­ses ning mu­jal­gi suu­re­ma­tes lin­na­des. Pris­ma ja COO­Pi kaup­lus­te­kett või­mal­dab tel­li­da kau­pa Tal­lin­nas­se ja lä­hiümb­ru­ses­se. Sel­ver viib toi­du­kau­ba ku­ni Kuu­sa­lu­ni, kuid tel­li­mis­kesk­kond üle koor­ma­tud. Aru­kü­las, Keh­ras, Kuu­sa­lus, Lok­sal ja Raa­si­kul on COO­Pi kaup­lu­sed ning Keh­ras, Kuu­sa­lus ja Lok­sal ka Gros­si Toi­du­kau­pa­de poed. Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis Har­ju COO­Pist ja Gros­si Toi­du­kau­pa­dest, kas Ida-Har­ju ela­ni­kel oleks või­ma­lik ha­ka­ta nen­de poo­di­dest kau­pa ko­ju tel­li­ma. Har­ju COO­Pist vas­ta­ti, et se­da või­ma­lust ei ole ja ka ei tu­le, sest kaup­lu­sed ei ole sel­leks ehi­ta­tud, komp­lek­tee­ri­mi­se ja ve­da­mi­se kor­ral­da­mi­ne võ­taks pal­ju ae­ga ja sel­leks ajaks saab loo­de­ta­vas­ti erio­lu­kord lä­bi ja taas nor­maal­sel moel poes käia. Ka Gros­si Toi­du­kau­pa­dest öel­di, et neil e-poo­di po­le ning kau­pa­de ko­ju­ve­du ei ka­van­da­ta.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la toi­dua­bi pe­re­de­le
Järgmine artikkelTa­lu­toi­du tel­li­misp­lat­vorm