Aru­kü­la SK te­gi se­da jäl­le – Ees­ti meist­rid kä­si­pal­lis

32
Värsked käsipalli Eesti meistrid – Aruküla SK D2-vanuseklassi noormehed koos treeneritega. Foto Eesti Käsipalliliit

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 3.-5. juu­nil toi­mu­sid kä­si­pal­li Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed D2-va­nu­sek­las­si ehk 2010 ja hil­jem sün­di­nud noor­mees­te­le. Põl­va Me­si­kä­pa Hal­list läk­sid meist­ri­tiit­li­ga ko­ju Aru­kü­la SK noo­red kä­si­pal­lu­rid.

Tei­se ko­ha saa­vu­tas Põl­va KPK/Põl­va SK ning kol­man­da Val­ga KK. HC Keh­ra noor­me­hed saa­vu­ta­sid meist­ri­võist­lus­tel nel­jan­da ko­ha. Kok­ku osa­lesid tur­nii­ril 13 võist­kon­da, kes män­gi­sid esi­me­sel eta­pil kah­te alag­rup­pi jao­ta­tu­na ühe kor­ra oma­va­hel lä­bi tur­nii­ri­süs­tee­mis. Tei­sel eta­pil män­gi­ti vas­ta­valt alag­rup­pi­de tu­le­mus­te­le ko­ha­män­gud fi­naal­tur­nii­ri­del.

Aru­kü­la SK võist­kon­da esin­da­sid Kris­to­fer Tann, De­nis Ka­šu­ba, Mar­ten Tei­no, Mag­nus Kask, Too­mas Kan­gur, Uku Kor­jus, Se­bas­tian Nõl­va, Ats Kor­jus, Mai­kel Mag­nus Väl­ja, Egert And­ri Pavl­jut­sok, Har­ri Rau­kas, Ris­to Köst, Uku Ma­dis Sõ­na­jalg, Jo­han­nes Ka­se­maa, Hen­ri Bern­hardt ja Kaur Kar­son. Pois­se tree­ni­vad And­rus Ro­gen­baum ja Toi­vo Järv.

HC Keh­ra­le tõid nel­jan­da ko­ha Marcus Tenar Sirkas, Kevin Markus Hannus, Tristan Kivistu, Tom Johann Volmerson, Marek Joost, Andre Soikka, Kennert Suik, Mairold Miil, Tomi Suurorg, Cristofer Päll ja Jan-Ingmar Zeiger. HC Keh­ra noor­me­hi tree­nib Ra­net Sir­kas.
Tur­nii­ri pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Uku Kor­jus Aru­kü­la SK mees­kon­nast ning pa­ri­ma vä­ra­va­va­hi tii­tel läks Põl­va KPK/Põl­va SK mees­kon­na­le.

Võist­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Aru­kü­la SK män­gi­ja­test Too­mas Kan­gur ning HC Keh­ra män­gi­ja­test Ma­rek Joost.

Eelmine artikkelHara sa­da­mas pea­tus Soo­me pur­je­ka­te es­kaa­der
Järgmine artikkelLegen­daar­ne an­sam­bel Ves­ki­poi­sid te­gid Lee­sil 70nda­te stii­lis tant­su­peo