Aru­kü­la las­teaia di­rek­to­riks va­li­ti se­ni­ne õp­pe­juht

43

Aru­kü­la Ruk­ki­lil­le las­te­aia di­rek­to­ri­na töö­tab ala­tes möö­du­nud nä­da­last las­te­aia va­ra­sem õp­pea­la­ju­ha­ta­ja ning nüüd kuu aega di­rek­to­ri ko­hu­seid täi­tnud Mai­ken Rem­lik. Val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas las­teaia di­rek­to­ri ko­ha­le kon­kur­si, kui va­ra­sem las­teaia­juht Mar­ju Män­nik­saar asus Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja sot­siaal­o­sa­kon­na ju­ha­ta­ja ame­tis­se. Las­teaia di­rek­to­riks esi­ta­ti 5 soo­via­val­dust, val­la­va­lit­su­se ko­mis­jon kut­sus nad kõik vest­lu­se­le. Di­rek­to­rit va­li­nud ko­mis­jo­ni kuu­lu­sid li­saks Mar­ju Män­nik­saa­re­le Raa­si­ku val­la­va­nem Too­mas Tee­vä­li, Ruk­ki­lil­le hoo­le­ko­gu esi­mees, val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Ivar Vil­berg ning las­teaia õpe­ta­ja Ruth Vaas.

Eelmine artikkelNais­ko­du­kait­se kor­ral­da­tud aja­loo­tuur Kuu­sa­lus
Järgmine artikkelHal­li­tus­seent tu­vas­ta­ti Keh­ra Le­pat­rii­nu viies rüh­mas