Nais­ko­du­kait­se kor­ral­da­tud aja­loo­tuur Kuu­sa­lus

18

Nais­ko­du­kait­se Kuu­sa­lu jaos­kond kor­ral­das ve­te­ra­ni­kuu raa­mes lau­päe­val, 27. ap­ril­lil Kuu­sa­lu ale­vi­kus hea­te­ge­vus­li­ku aja­loo­tuu­ri. Pea­kor­ral­da­ja, Kuu­sa­lu nais­ko­du­kaits­ja Kel­ly Ots­man üt­les, et osa­le­jad olid hel­ded, tuu­ri­ga ko­gu­ti an­ne­tus­te­na 130 eu­rot. Giid oli ko­ha­lik ko­du-uu­ri­ja Sven-Olav Paa­vel Lau­rens­tiu­se Selt­sist. Koos kor­ral­da­ja ja gii­di­ga oli osa­le­jaid 28. Kel­ly Ots­man: „Tuur osu­tus vä­ga po­pu­laar­seks, kui re­gist­ree­ri­mi­se väl­ja kuu­lu­ta­si­me, said ko­had ühe päe­va­ga täis. Tuur oli hu­vi­tav, ka­van­da­tud 1,5 tun­ni ase­mel ku­lus 2,5 tun­di. Saime palju positiivset tagasisidet.“ Koos gii­di­ga kõn­ni­ti Kuu­sa­lu ale­vi­ku sü­da­mes. Tuur põ­hi­nes Kuu­sa­lu fo­to­al­bu­mi ma­ter­ja­li­de­le, rää­gi­ti aja­loo­lis­test hoo­ne­test ja käi­di Raa­ma­ti­ku­mäel. Sven-Olav Paa­vel ütles, et ku­na sel­li­se aja­loo­tut­vus­tu­se vas­tu oli suur hu­vi, võiks sa­ma­su­gu­se tuu­ri te­ha 25. mail La­he­maa pik­ni­ku­päe­val.

Eelmine artikkelAru­kü­la ja Keh­ra noor­te­le akor­dio­nis­ti­de­le esi­koht
Järgmine artikkelAru­kü­la las­teaia di­rek­to­riks va­li­ti se­ni­ne õp­pe­juht