Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se­le ot­si­tak­se di­rek­to­rit

135
Pildil Malle Jaako

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja kon­kur­si Aru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se­le Pää­su­lind di­rek­to­ri leid­mi­seks, ku­na hu­vi­koo­li se­ni­ne kauaaeg­ne di­rek­tor Mal­le Jaa­ko on aval­da­nud soo­vi jää­da pen­sio­ni­le. „Olen se­da tööd vä­ga kaua tei­nud ning ju­ba mi­tu aas­tat mõel­nud, et aeg on an­da tea­te­pulk üle noo­re­ma­te­le,“ lau­sus Mal­le Jaa­ko, kes on Pää­su­lin­du juh­ti­nud li­gi 30 aas­tat. Ta läks 1989. aas­tal loo­dud hu­vi­kes­ku­ses­se 1990. aas­tal õp­pea­la­ju­ha­ta­jaks, di­rek­tor on ala­tes 1. ap­ril­list 1995. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus oo­tab di­rek­to­riks kan­di­dee­ri­ja­ilt koos CV ja ha­ri­dust tõen­da­va do­ku­men­di­ga ka vi­sioo­ni Pää­su­lin­nu juh­ti­mi­sest hiljemalt 24. juu­li­ks.

Eelmine artikkelAni­ja Val­la Las­teae­du hak­kab juh­ti­ma Pi­ret Tis­lar
Järgmine artikkelKeh­ra Las­te­ta­re juur­dee­hi­tus lä­heb ka­van­da­tust kal­li­maks