Ani­ja Val­la Las­teae­du hak­kab juh­ti­ma Pi­ret Tis­lar

178
Pildil Piret Tislar

Ani­ja val­la­va­lit­su­se moo­dus­ta­tud kon­kur­si­ko­mis­jon,
ku­hu kuu­lu­sid val­la­va­nem Rii­vo Noor, ha­ri­dus- ja kul­tuu­rijuht Tii­na Si­lem, Ani­ja Val­la Las­teae­da­de hoo­le­ko­gu esin­da­ja Ker­li Va­rend ja pe­da­goo­gi­li­se nõu­ko­gu esin­da­ja Ke­te­lyn Viim­si ning val­la­sek­re­tär Hel­di Laks, va­lis Ani­ja Val­la Las­teae­da­de­le uue di­rek­to­ri. Viiest kan­di­dee­ri­nust kut­su­ti vest­lu­se­le ne­li, neist va­li­ti asu­tu­se uueks ju­hiks vii­ma­sed ne­li aas­tat Por­ku­ni koo­li di­rek­to­ri­na töö­ta­nud Pi­ret Tis­lar. „Ta on vä­ga suur­te töö­ko­ge­mus­te­ga ning ko­mis­jo­ni­le aval­das mul­jet ka te­mast pa­ka­tav ener­gia,“ sõ­nas kon­kur­si­ko­mis­jo­ni esi­mees Rii­vo Noor. Va­rem on Kuu­sa­lu val­las elav Pi­ret Tis­lar töö­ta­nud Kuu­sa­lu kesk­koo­li tu­gi­kes­ku­se ju­hi­na, ka riik­li­kus ek­sa­mi- ja kva­li­fi­kat­sioo­ni­kes­ku­ses ning sih­t-a­su­tu­ses In­no­ve. Val­laa­su­tu­se Ani­ja Val­la Las­teaiad al­la kuu­lu­vad kolm las­teaia­ma­ja – Keh­ra Las­te­ta­re ja Le­pa-
t­rii­nu ning Ala­ve­re las­teaed. Asu­tust aas­ta ae­ga juh­ti­nud Ma­ret Ki­vis­tu ot­sus­tas di­rek­to­ri ame­ti ma­ha pan­na ning naas­ta õpe­ta­ja­töö­le Keh­ra güm­naa­siu­mis. Ani­ja Val­la Las­teae­da­de uus di­rek­tor asub töö­le au­gus­tis.

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni va­li­mi­sed
Järgmine artikkelAru­kü­la hu­via­la­kes­ku­se­le ot­si­tak­se di­rek­to­rit