Arukülas veetase langeb

629

Suurvesi on hakanud Arukü­las taanduma. Lauluväljaku piirkonnas tekkis lume sula­mise tõttu üleujutus paar nä­da­lat tagasi. Kõige kriitilisemas seisus olid Suvila, Keva­de, Põhja ja Harju tänav. Raa­siku vallavalitsus on lubanud hüvitada võimaluste piires üleujutuse likvideerimiseks tehtud kulutused.