Aruküla õpetajad plaanivad koostööd Portugali, Poola ja Leedu koolidega

1143

Õpetajad CRISTINA KASKA ja KRISTA KUUSK taotlevad rahvusvahelise projekti elluviimiseks 20 000 eurot.

Aruküla põhikooli loodusainete õpetaja Cristina Kaska ning kunsti- ja käsitööõpetaja Krista Kuusk kirjutavad koostöös Portugali, Poola ja Leedu kolleegidega projekti, mille eesmärk on tõsta õpilaste huvi loodusainete vastu. Raha projekti elluviimiseks taotletakse sihtasutuse Archimedes kaudu Euroopa elukestva õppe programmi üldhariduse alaprogrammist Comenius.

„Käisin oktoobris Maltal Comeniuse õpetajatele mõeldud täiendkoolitusel. Tutvusin seal Portugali, Poola ja Leedu õpetajatega, kellega soovisime teha koostööd ning otsustasime panna kokku koolidevahelise ühisprojekti,“ rääkis Krista Kuusk.

Cristina Kaska lisas, et nii Eestis kui mujal Euroopas, kuid ka Põhja-Ameerikas on probleem laste vähene õpimotivatsioon loodusainete vastu: „Tänapäeval tahetakse saada modelliks, näitlejaks või popstaariks, kuid mitte füüsikuks, keemikuks või bioloogiks. Meie projekti suur eesmärk on loodus­ainete õpimotivatsiooni tõstmine. Tahame seda saavutada mitte passiivse loengusarjaga, vaid aktiivse tegevuse kaudu – pakume lastele võimalust õpitavaid teemasid aktiivselt ise uurida ning seda teistele esitleda.“

Näiteks võiksid lapsed hakata tegema õppefilme, animatsioone, esitlusi powerpointis.

Krista Kuusk: „Ükskõik, kuidas nad oma esitlusi teevad, eesmärk on, et teised õpilased saaksid selle järgi õppida ja asju mõista. Õpetamise kaudu õpib laps ka ise.“

Eesti õpetajate väljapakutud ideed täiendasid teised meili teel. Lõplikud arutelud ja programmi kokkupanek toimusid üle-eelmisel nädalal. Siis oli Portugali kooli esindaja kolm päeva Aruküla koolis ning Leedu ja Poola kolleegidega tehti konverents skype´i vahendusel.

Koostööprojekti kestvuseks on arvestatud kaks õppeaastat – alates 2012. aasta septembrist kuni maini 2014. Projekt on mõeldud põhikooli õpilastele.
Selle raames kavandatakse külastada ka partnerriikide koole. Aruküla kooli õpilaste-õpetajate delegatsioon külastab Portugali, Poola ja Leedu kooli ning nende koolide õpilased-õpetajad käivad omakorda Aruküla koolis loodusainete alaseid teadmisi ja oskusi jagamas. Ka teised koolid, kes projektis osalevad, asuvad pealinnade lähedal, vaid Poola kool on Varssavist kaugemal. Kõik teised koolid on suuremad kui Aruküla kool – neis on 500-700 õpilast.

Projektis osalevad koolid taotlevad raha oma riigilt, igaühel on võimalik saada 20 000 eurot. Aruküla kool peab projekti rahastamistaotluse esitama 21. veebruariks. Rahastamisotsused tehakse suvel, teistes riikides septembris.

Eelmine artikkelSõitme külast leiti granaat
Järgmine artikkelKehra tervisekeskuses teisel korrusel on taas elektriravi kabinet