Aru­kü­las vai­ba­ku­du­ja­te näi­tus

820

Aru­kü­la kan­ga­rin­gi ku­du­jad ava­sid möö­du­nud nä­da­lal rah­va­ma­ja fua­jees ja alu­mi­se kor­ru­se ko­ri­do­ris vai­ba­näi­tu­se. Kul­tuu­ri­selt­si juht Ga­ri­na Too­min­gas: „Ku­na möö­du­nud aas­tal jäi näi­tus va­he­le, on vai­pu tä­na­vu näi­tu­sel era­kord­selt pal­ju. Ku­du­jaid on rin­gis prae­gu viis, üks käib Pi­ka­ve­rest. Vai­ba ku­du­mi­ne nõuab pal­ju ae­ga ja kan­nat­lik­kust, see­ga noo­ri rin­gi eri­ti ei jõua. See­kord võt­si­me näi­tu­se­le vai­pa­de üles­ri­pu­ta­mi­seks ap­pi suu­sad ja suu­sa­ke­pid.” Kan­ga­ku­du­jaid ju­hen­dab Tiiu Liiv. Näi­tus on ava­tud mai lõ­pu­ni.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ja Ani­ja val­la jalg­pal­lu­rid olid või­du­kad
Järgmine artikkelRaa­si­ku jü­riöö­jook­sul oli re­kor­darv osa­le­jaid