Aru­kü­las hak­kab lund lük­ka­ma Ki­vi­luks

396
Raasiku vald.

Ku­na Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se han­ke­le tal­vis­te lu­me­tõr­je­töö­de te­gi­ja­te leid­mi­seks ei esi­ta­tud suu­ri­ma­le piir­kon­na­le – Aru­kü­la ale­vi­ku­le koos Jär­si, Kul­li ja Kurg­la kü­la­ga – üh­te­gi pak­ku­mist, pi­das val­la­va­lit­sus et­te­võ­te­te­ga lä­bi­rää­ki­mi­si. Sõi­du­tee­de hool­da­mi­seks saa­vu­ta­ti kok­ku­le­pe OÜ­ga Ki­vi­luks, kes te­gi rii­gi­han­ke ajal sood­sai­ma pak­ku­mi­se Raa­si­ku ja Tõ­hel­gi kü­las. Aru­kü­la piir­kon­nas hak­kab Ki­vi­luks lund lük­ka­ma sa­ma hin­na­ga, mis Raa­si­kul-Tõ­hel­gil – 50 eu­rot tund. Aru­kü­la kerg­liik­lus­tee ning koo­li, las­teaia ja ter­vi­se­kes­ku­se esis­telt plat­si­delt hak­kab lund tõr­ju­ma ko­ha­lik fir­ma OÜ Hei­kal In­vest hin­na­ga 35 eu­rot tund.

Eelmine artikkelKA­TA­RINA HE­LEE­NA VAHT­RA Vet­last või­tis Eu­roo­pa MV 3. ko­ha
Järgmine artikkelRaa­si­ku FC Jo­ker sai Ees­ti MV II lii­gas oma piir­kon­nas 8. ko­ha