Kur­si-Här­ma­ko­su tee sai mus­ta kat­te

294
Kuusalu vald.

Tee-ehi­tus­fir­ma War­ren Sa­fe­ty OÜ an­dis Kuu­sa­lu val­la­le amet­li­kult üle Kur­si-Hä­ma­ko­su tee ka­he­ki­lo­meet­ri­se tee­lõi­gu, mil­le­le on pan­dud must ka­te – Nor­dic-Hou­se­se tee­ris­tist ku­ni Ani­ja val­la pii­ri­ni. Tee-ehi­tust ra­has­ta­sid võrd­selt Kuu­sa­lu vald ja kait­se­mi­nis­tee­rium. Vas­ta­valt koos­töö­le­pin­gu­le toe­tas Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus Kur­si-Här­ma­ko­su tee­lõi­gu re­konst­ruee­ri­mist 55 159,80 eu­ro­ga, Kuu­sa­lu vald osa­les sa­ma suu­re sum­ma­ga. Kuu­sa­lu val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks kom­men­tee­rib, et see toe­tus on kait­se­mi­nis­tee­riu­mi täien­dav pa­nus ning po­le seo­tud kai­tse­väe har­ju­tu­sa­la­de häi­rin­gu­te eest oma­va­lit­sus­te­le an­ta­va toe­tu­se­ga: „Kait­se­vä­gi ka­su­tab se­da teed, et sõi­ta Pii­be maan­teelt Sood­la har­ju­tus­väl­ja­le. Nüüd on Kur­si-Här­ma­ko­su vii­ma­ne kruu­sa­lõik ka mus­ta kat­te all ja on loo­dud kor­ra­lik ot­se­tee Tal­lin­na-Nar­va maan­teelt Ka­ha­la via­duk­ti juu­rest Pii­be maan­tee­le.“

Eelmine artikkelRii­gi li­sa­toe­tus Ala­ve­re koo­li­le
Järgmine artikkelVAI­NO NAPP aval­das ko­gu­mi­ku „Ko­du­kan­di kil­lud“