Aru­kü­la või­tis saa­li­jalg­pal­li II lii­ga

976

Ees­ti saa­li­jalg­pal­li II lii­ga üld­võit­jaks tu­li Aru­kü­la võist­kond, kes 10 män­gust või­tis 9 ja kao­tas vaid ühe. Vii­ma­se või­du sai Aru­kü­la lau­päe­val, 10. veeb­rua­ril, kui ko­du­saa­lis alis­ta­ti Ani­ja JK 8:2. Sel­les män­gus lõid võit­ja­test kaks vä­ra­vat Sten Tei­no, Rau­no Esop ja Ain Pähn, ühe And­re Lil­le ja Re­ne Tei­no, Ani­ja JK mees­kon­nast Pa­vel Har­tšuk ja And­re Il­ves.
Aru­kü­la II lii­ga või­du­kas saa­li­jalg­pal­li­mees­kon­nas män­gi­sid Ran­do Tamm, Er­go Tei­no, Sten Tei­no, Kris­to Sa­la­ma­tin, Oli­ver Vun­der, Re­ne Tei­no, Ain Pähn, Kul­dar Võ­sar, Märt Tapp, Rau­no Esop, Er­vo Vaat­mann, And­re Lil­le, Mark­ko Iko­nen ja Alik Tei­no.
Hooa­ja jook­sul 27 punk­ti ko­gu­nud Aru­kü­la mees­kon­na­le järg­ne­sid Kad­ri­na (24 punk­ti) ja Rõu­ge Sau­na­maa (17 punk­ti). Ani­ja JK sai 4. ko­ha (9 punk­ti), tal­le järg­ne­sid JK Kark­si (7 punk­ti) ja Pa­di­se Rum­mu Dü­na­mo II (4 punk­ti).
Aru­kü­la mees­kon­na män­gi­ja Ran­do Tamm vis­kas lii­ga­män­gu­des kok­ku 21 vä­ra­vat, mis oli tei­se lii­ga kol­mas tu­le­mus.

Eelmine artikkelPenin­gi KMK või­tis Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed ko­roo­nas
Järgmine artikkelKuu­sa­lu JK Ra­da jä­tab hooa­ja va­he­le