Aru­kü­la ui­su­vä­li on ava­tud

1345

Aru­kü­la Pal­li­män­gu­de Klu­bi avas möö­du­nud nä­da­lal Aru­kü­la põ­hi­koo­li ta­ga staa­dio­nil taas ui­su­väl­ja­ku, ku­hu pää­se­vad kõik soo­vi­jad ta­su­ta. Ho­kit­ren­ni ae­gu väl­ja­kul tä­na­vu veel bro­nee­ri­tud po­le, pal­lik­lu­bi liik­med käi­vad seal män­gi­mas, kui pun­di kok­ku saa­vad. Pal­lik­lu­bi te­gi Aru­kül­la esi­mest kor­da ui­su­väl­ja­ku li­gi 10 aas­tat ta­ga­si ning on hoid­nud väl­ja­kut ava­tu­na igal tal­vel, kui il­mao­lud või­mal­da­vad. Kel oma uis­ke või ho­ki­kep­pe po­le, saa­vad neid lae­nu­ta­da koo­list lah­tio­le­kuae­ga­del.

Eelmine artikkelKohus: po­le alust tü­his­ta­da Rum­mu tur­ba­toot­mi­seks an­tud vee eri­ka­su­tus­lu­ba
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­nem AND­RE SEPP valiti Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tu­se esi­meheks