Aru­kü­la kool võist­les Ro­bo­ma­di­nal

896
Aron Lips

Aru­kü­la põ­hi­koo­li ro­boo­ti­ka­rin­gi võist­kon­nad osa­le­sid 29. märt­sil Pär­nu­maa ro­boo­ti­ka­võist­lu­sel Ro­bo­ma­din 2019, kus saa­vu­ta­sid kaks 2. koh­ta. Aru­kü­la edu­ka­tes ka­he­liik­me­lis­tes võist­kon­da­des olid Mar­ko Poh­lak ja Uku And­reas Sie­mer, Vir­ko Poh­lak ja Ran­no Raud. Kol­mest üle­san­dest koos­ne­nud võist­lu­sel tu­li män­gu­väl­ja­kult ro­bo­ti abil kok­ku ko­gu­da suu­red „nii­di­rul­lid“. Aru­kü­la noor­me­hi ju­hen­dab Aron Lips.

Eelmine artikkelVal­mis lü­hi­film Voo­sest
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la Lau­lu­lap­se kon­kur­si võit­sid KÜL­LI-KAT­RI ES­KE­NI õpi­la­sed