Aru­kü­la Cup võrk­pal­lis toi­mus Raa­si­kul

1046

KAR­RI UR­BAN

Lau­päe­val, 4. mail oli Raa­si­ku põ­hi­koo­li spor­di­saa­lis 14. kor­da võrk­pal­li­tur­niir Aru­kü­la Cup, mil­le al­ga­tas Paul Sa­vi­sild sel­leks, et laien­da­da võrk­pal­li kan­de­pin­da ning pak­ku­da jõu­ko­hast võist­lus­väl­jun­dit alg­ta­se­mel võrk­pal­lu­ri­te­le.

Tä­na­vu­ne tur­niir ot­sus­ta­ti kor­ral­da­da Raa­si­ku uues spor­di­hoo­nes. See või­mal­das tur­nii­ri aja­loos esi­mest kor­da kor­ral­da­da võist­lu­sed nii nais- kui mees­kon­da­de­le.

Kui esi­me­sel tur­nii­ril osa­le­sid 4 võist­kon­da, siis tä­na­vu­sest võt­sid osa ju­ba 15 võist­kon­da. Mees­te ar­ves­tu­ses saa­vu­tas esi­ko­ha võist­kond Agu­ri Poi­sid. 2. ko­ha sai Sa­ku NEP ning kol­man­da ko­ha Aru­kü­la Pal­li­män­gu­de Klu­bi. Nais­te seas saa­vu­tas esi­ko­ha VK Kramp, järg­ne­sid Aru­kü­la VK ja Su­per Sp­läsh.

Eelmine artikkelPeningi klubi mängijad Eesti lauamängude karikavõistluste 4. etapil
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las taas ra­hu­lo­lu-uu­ring